Beschoeiing:

Een beschoeiing is een verticale grondkering en wordt gebruikt als er hoogteverschillen opgevangen moeten worden. Dit kan tussen de waterkant en het water maar ook tussen twee verschillende hoogteniveaus op het "droge". De naam beschoeiing wordt meestal gebruikt voor een samengestelde grondkering.

Beschoeiingen kunnen worden gemaakt in verschillende uitvoeringen, o.a. in damwand of schotten
.
Bij damwand worden planken van hardhout in de grond gespoten of getrild. De planken hebben een mes en groef in trapezium vorm. Afhankelijk van de gekozen constructie varieert de dikte van 3 tot 6 cm.
Langs de bovenkant worden gordingen geplaatst waarin ankers komen om de constructie stabiel te houden. De hardhouten ankerpalen gaan ± 3 meter de grond in en worden verbonden naar de gording met een metalen staaf van 12 tot 16 mm rond met een lengte van ongeveer 3 meter. (afhankelijk van de situatie) Zie
tekening 1
Bij schotten beschoeiing worden tevoren schotten gemaakt van 2 cm dikke planken horizontaal opgebouwd tot de gewenste hoogte.
Deze schotten worden achter palen geplaatst en bevestigd.
Ook deze beschoeiing word geankerd op dezelfde wijze als bij damwand. Zie
tekening 2.